Stowarzyszenie "OlimpijczycyPL" członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

23/05/2023

Członkowie Stowarzyszenia OlimpijczycyPL

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w 2022 roku, Stowarzyszenie „OlimpijczycyPL” zostało przyjęte w poczet członków prawnych PKOl – jako członek zwyczajny.

Projekt ten przedstawił prezes stowarzyszenia Robert Korzeniowski już podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbyło się 8 października 2022.

– Chcemy by olimpijczycy zawsze czuli się potrzebni i znajdowali wsparcie. Chcemy wspierać edukację olimpijską, by lepiej pokazywać czym jest idea olimpizmu. Zależy nam, by w każdym Polskim Związku Sportowym był nasz przedstawiciel. Liczę na dobrą współpracę i wsparcie. Mam nadzieję, że będziemy wzajemnie inspirować się ideami i pomysłami. Olimpijczykiem jest się przecież przez całe życie. Cieszę się, że tak wielu zawodników – także tych wciąż aktywnych sportowo – chce się angażować w nasze prace i współdecydować o ważnych dla nas wszystkich sprawach – powiedział wówczas Robert Korzeniewski, prezes Stowarzyszenia „OlimpijczycyPL”.